Ogólna definicja podatku

10:16:00

Czym jest podatek? Zastanawiałeś się kiedyś nad definicją tego słowa. Każdy z nas płaci podatki, czasami nawet nie świadomie. Wyróżnia się wiele rodzajów podatków. Obecnie podatek płacimy każdego dnia, np. kupując jakiś towar w sklepie.

 Podatek- jest to świadczenie pieniężne pobierane przez państwo ( trafia do skarbu państwa, województwa, powiatu, gminy). Z zebranej kwoty pieniężnej realizowane są zadania publiczne.

Cechy podatków:
  • przymusowe
  • powszechne
  • bezzwrotne
  • nieodpłatne
Podatki można podzielić na:
  • bezpośrednie – od dochodu (  nałożone na dochód lub majątek podatnika),
  • pośrednie – nakładane na przedmioty np. VAT czy akcyza.