Jakie podatki płaci przedsiębiorca?

01:30:00

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą musi liczyć się z wieloma kosztami, które musi ponieść. Mam tutaj na myśli m.in. kwoty pieniężne, które musi odprowadzić tzn. podatki.  

Podatki, które ponosi przedsiębiorca w związku z prowadzeniem firmy:  

1.Podatek od dochodów i obrotów firmy.
Podatek dochodowy od osiągniętego w danym roku obrotowym dochodu płacą wszyscy: osoby fizyczne- PIT, spółki kapitałowe- CIT.  

2. Podatek obrotowy VAT i akcyza.
Każdy, kto sprzedaje towary lub świadczy usługi musi naliczać podatek VAT wynoszący 23%. 
Akcyza obciąża producentów i sprzedawców wyro­bów akcyzowych. Nakładana jest na towary np.: (al­kohole, samochody osobowe, energia elektryczna, zapałki, niektóre kosmetyki).

3.Podatek od posiadanych nieruchomości. 
Przedsiębiorca, który posiada na własność nieruchomości ( grunty, budynki, lokale), które używa prowadząc działalność gospodarczą również odprowadza od nich podatek.   

4.Podatek od używanych środków transportu. 
Ten podatek dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z usługami transportowymi. Płacą go też Ci, którzy posiadają samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy,   

5.Podatek od umowy spółki. 
Podatek od umowy (czynności cywilnoprawnych) płacony jest w momencie zakładania spółki. Jego wysokość wynosi 0,5% wartości wniesionych do spółki wkładów zawartych w umowie.