Terminy zapłaty podatków.

08:51:00

Rzeczą normalną jest fakt, że każdy musi płacić podatki, nie ma tutaj znaczenia osoba fizyczna czy osoba prawna. Każdy z nas oraz wszyscy przedsiębiorcy płacą, jednak nie można robić tego "kiedy się chce". Są określone terminy zapłaty, których istnieje obowiązek przestrzegać.

Kiedy i jakie podatki powinno się płacić? : 
 • ZUS (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy) 
 • do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, 
 • do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne (również przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie), 
 • do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy, 
 • Urząd Skarbowy  
 • do 15 następnego miesiąca - termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc lub kwartał. ( składane elektronicznie do 25) 
 • do 20 następnego miesiąca - zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. 
 • do 25 następnego miesiąca - podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają wynikający z deklaracji podatek. 
 • VAT 
 • do 25 dnia kolejnego następnego miesiąca - złożenie deklaracji i zapłata 
 • kwartalnie do 25 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale 
 • VAT od "NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU" -. płatny w terminie 14 dni od dnia nabycia pojazdu.  
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( 4 raty)-  do 15. dnia : marca, maja, września, listopada.