Czym się zajmuje doradca podatkowy?

11:52:00

Doradca podatkowy jest to osoba zaufania publicznego, pomaga podatnikom, płatnikom i interesantom. Przygotowuje deklaracje i zeznania podatkowe dla klientów oraz udziela konsultacji i porad (np. w zakresie interpretacji prawa podatkowego). 

Zawód ten w Polsce jest praktykowany od 1997r. Mogą go wykonywać:
  • osoby fizyczne (wpisane na listę doradców podatkowych),
  • biegli rewidenci,
  • adwokaci i radcowie prawni,

Zadania doradcy podatkowego wobec podatników, płatników i inkasentów:

  • udzielanie pomocy, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych (minimalizacja obciążeń podatkowych, wykorzystanie dostępnych ulg),
  • prowadzenie ksiąg podatkowych czy innych ewidencji do celów podatkowych,
  • sporządzanie zeznań, wykazów, deklaracji podatkowych,
  • opracowywanie korzystnych sposobów płatności i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenie księgowości przedsiębiorstw (księgi rachunkowe, podatkowa  księga przychodów i rozchodów, sprawozdania finansowe np. bilanse, rachunki zysków i strat),
  • reprezentacja klienta z władzami skarbowymi,