Podatek CIT

01:35:00

Podatek CIT jest to podatek dochodowy płacony przez osoby prawne. Od 1 stycznia 2004r. obowiązuje 19% stawka tego podatku. Ustawa daje możliwość do zastosowania wobec osoby prawnej 50% stawki sankcyjnej, gdy podmioty powiązanie zaniżają swe zobowiązania podatkowe.

Podatnicy co miesiąc ( do 20. dnia kolejnego miesiąca) lub co kwartał wpłacają zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Wstępne rozliczenie podatku należy zrobić po zakończeniu roku podatkowego składając odpowiedni wniosek. Całowie rozliczenie podatku powinno być wykonane w przeciągu trzech miesięcy. Toteż w tym terminie trzeba wpłacić podatek należy lub różnice pomiędzy podatkiem należnym, a sumą wpłaconych zaliczek.
Zeznanie z wysokości podatku obowiązek jest oddać w terminie do 10 ani od zatwierdzenia rocznego sprawozdania.