Podatek VAT

07:40:00

Podatek VAT ( value added tax) jest podatkiem pobieranym od towarów i usług, inaczej od wartości dodanej.Wprowadzony został przez ustawę 8 stycznia 1993 roku, jednak została ona dostosowana do prawa UE 11 marca 2004 roku.

Podatek ten pobierany jest na każdym etapie obrotu towarami i usługami dlatego też nazywany jest podatkiem obrotowym. Stawki podatku VAT są różne np. 0%, 5%, 7%, 8%, zwolniony , a podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%.

Podatnikami tego podatku są osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne organizacyjne niemające osobowości prawnej, natomiast rozliczać się z tego podatku nie muszą administracji publicznej.