Optymalizacja podatkowa

08:24:00


Optymalizacją podatkową nazywamy szereg podejmowanych działań dozwolonych przez przepisy prawa, pozwalające na obniżenie obciążeń podatkowych, jakie zostały nałożone na przedsiębiorcę i uzyskanie przez to wyższego wyniku finansowego.

Przedsiębiorca, który pragnie ograniczyć obciążenia podatkowe może korzystać tylko wyłącznie z legalnych instrumentów optymalizacji podatkowej. Ustawodawcy w wielu miejscach przepisów prawnych zostawili wolny wybór dla podatnika. Może on podjąć swobodną decyzje oraz działania, które pozwolą mu na obniżenie kosztów podatkowych. Chodzi tu o np. wybór sposobu amortyzacji czy metody uproszczonej na wpłatę zaliczek.

Poprawa rentowności netto przedsiębiorstwa może nastąpić tylko po dogłębnej analizie przedsiębiorstwa. Należy zastanowić się, z jakich form prawnych regulujących działalność podmiotu można skorzystać, jak również, jaki jest zamierzany cel do osiągnięcia.

Można w tym celu zastosować oszczędzanie podatkowe, które polega na znacznym ograniczeniu dokonywania czynności skutkujących powstaniem zobowiązań podatkowych.
Inną metodą jest wdrożenie planowania podatkowego mającego na celu stworzenie optymalnych struktur podatkowych związanych z konkretnymi działaniami operacyjnymi czy inwestycyjnymi. Polega ono na planowaniu wydatków tak, aby mogły być w jak największej części uznane za koszty uzyskania przychodu ( zmniejsza się przy tym podstawa opodatkowania).

Warunki zastosowania dobrej optymalizacji podatkowej:
  1. dogłębna i kompletna znajomość prawa podatkowego, jak również orzecznictwa,
  2. znajomość zasad prowadzenia rachunkowości,
  3. stosowanie sprawdzonych sposobów optymalizacji,
Organy podatkowe często zarzucają podatnikom, że stosują niezgodne z prawem obejścia podatkowe co jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że unikają oni płacenia podatków. Nie należy więc bez skontaktowania się ze specjalistą samemu stosować optymalizacji podatkowej, mogłoby to przynieść nieprzyjemne skutki prawne dla jednostki.