Zeznania podatkowe

06:41:00

Zeznanie podatkowe jest to dokument, który każda osoba osiągająca dochód jest zobowiązana złożyć w odpowiednim do miejsca zamieszania Urzędzie Skarbowym. Wpisać należy w nim łączny przychód, koszty uzyskania tego przychodu oraz dochód. Wraz z deklaracją rozliczeniową PIT, należy wpłacić podatek, jeśli tak wynika z dokonanych obliczeń.

Formularze zeznania podatkowego:
  • PIT-16A (karta podatkowa)
  • PIT-19A (duchowni)
  • PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany)
  • PIT-36 (działalność gospodarcza)
  • PIT-36L (podatek liniowy)
  • PIT-37 (praca dochodowa)
  • PIT-38 (giełda)
  • PIT-39 (nieruchomości)
  • PIT-40 (pracodawca za pracownika)
  • PIT-40A(ZUS za świadczeniobiorcę)

Deklaracje rozliczeniową należy złożyć w określonym, wcześniej wyznaczonym terminie. Nie dopełnienie tego obowiązku grodzi nałożeniem na podatnika konsekwencji prawnych i karą za opóźnienie.

Złożyć zeznanie podatkowe można na trzy sposoby: metodą tradycyjną, czyli w okienku podawczym Urzędu Skarbowego, metodą pół tradycyjną tzn. wysłanie zeznania podatkowego poprzez polską placówkę pocztową operatora publicznego ( Pocztę Polską) lub metodą nowoczesną- poprzez Internet z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia odbioru.

Składając deklarację drogą elektroniczną nie wymagany jest e-podpis. Podatnik weryfikowany jest na podstawie pięciu danych osobowych: NIP lub PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu z zeznania podatkowego składanego dwa lata wcześniej.