Księga przychodów i Rozchodów ( KPiR)

00:45:00

Księga przychodów i rozchodów jest narzędziem księgowym, księgowości w formie uproszczonej. Służy do ewidencji zaistniałych w jednostce operacji gospodarczych.

KPiR prowadzona jest przez podatników. Ewidencja gospodarcza, czyli przychody oraz rozchody zachodzą w niej w systemie księgowości pojedynczej. Wszystkie zdarzenia jednostki zapisywane są w kolejności chronologicznej. Zasady, w jaki sposób należy prowadzić księgę reguluje Minister Finansów w rozporządzeniu dotyczącym „Księgi przychodów i rozchodów”
Podmioty, które muszą stosować KPiR:

  • osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osoby wykonujące tzw. wolne zawody,
  • osoby, które wykonują działalność na podstawie umowy agencyjnej i umowy zlecenia,
  • spółki cywilne i jawne osób fizycznych,
  • osoby, które chcą i zgłosiły prowadzenie tej księgi,