Postępowanie podatkowe

05:59:00

Postępowanie podatkowego jest rodzajem postępowania administracyjnego. Prowadzone jest przeważnie przez któryś organ finansowy. Celem postępowania podatkowego jest dany podatek i jego wymiar.

Postępowanie podatkowe prowadzone jest przez organ podatkowy pierwszej instancji - naczelnika urzędu skarbowego naczelnika urzędu celnego, marszałka województwa, starostę prezydenta miasta, burmistrza, czy wójta.
Cała procedura postępowania jest przeważnie wszczynana, gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Jej rozpoczęcie może nastąpić z urzędu oraz z inicjatywy samego podatnika.

Procedura podatkowa dzieli się na 4 etapy:
  • postępowanie wyjaśniające,
  • ustalenie obowiązku podatkowego,
  • wydanie decyzji, która dotyczy zobowiązania podatkowego,
  • postępowanie odwoławcze,
Postępowania podatkowe w Polsce mają charakter dwuinstancyjny, dlatego też po zakończeniu postępowania wydana decyzja może zostać ona zaskarżona. Odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.