Rachunkowość

03:35:00

Rachunkowość jest to sformalizowany system ewidencji gospodarczej (zapisu zdarzeń gospodarczych) w firmie. Pozwala on na uzyskanie, późniejsze przetwarzanie i prezentację informacji. Na ich podstawie podejmowane się przyszłościowe decyzje dotyczące firmy.

Głównym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego, rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Przedmiotami rachunkowości nazywa się wszystkie zdarzenia gospodarcze wyrażone w pieniądzu, które wpływające na zmianę sytuacji, zasobów i wyników w firmie.

Rachunkowość obejmuje trzy działy:
  • księgowość- zajmuje się zapisem wszystkich zdarzeń gospodarczych,(sprzedaż, zakup, wypłata wynagrodzeń, produkcja, podatki, remonty, reklama,)
  • kalkulację,
  • sprawozdawczość,
Rachunkowość w firmach jest bardzo potrzebna. Dostarcza przedsiębiorcom bardzo dużo informacji, które mogą wykorzystać w planowaniu dalszej działalności lub w momencie kontrolowania prawidłowego działania jednostki. Każdy z nich wie np. ile posiada towaru w magazynie, ile sprzedał i po jakiej cenie, jakie jego firma poniosła koszty, jaki zysk wypracowała oraz jaką kwotę powinien wpłacić kontrahent na konto firmowe za zrealizowaną dostawę.