Skala podatkowa

01:21:00

Skala podatkowa jest to wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki będzie musiał zapłacić podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym. W Polsce skala podatkowa stosowana jest w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż tak wynika z ustawy.
W skali podatkowej występuje tzw. progi podatkowe. Są to przedziały określające, jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika. W sytuacji, jeśli te dochody przekroczą próg podatkowy zmiana się wysokość stawki podatkowej. Zmiana dotyczy nadwyżki podatkowej nad przekroczonym progiem podatkowym.

Skala podatkowa w 2014r.
Podstawa obliczenia podatku
Wysokość podatku
ponad
do


85 528 zł
18 % - kwota zmniejszająca podatek (556 zł 02 gr)
85 528 zł

14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł

Przykład obliczenia wysokości podatku:

Podstawa opodatkowania: 40 000 zł

Podatek dochodowy: 30 000 zł x 18% = 5400 zł
Kwota zmniejszają podatek: 5400 zł – 556 zł 02 groszy = 4843,98 zł
Kwota do zapłaty ( w zaokrągleniu) = 4844 zł

Podstawa opodatkowania: 130 000 zł

Podatek dochodowy: (130 000 zł - 85 528zł) x 32% = 14 231,04 zł
Podatek 18%: 14 231,04 zł + 14 839 zł 02 gr = 29 070,06 zł
Kwota zmniejszają podatek: 29 070,06zł – 556 zł 02 groszy= 28 514,04 zł
Kwota do zapłaty ( w zaokrągleniu) = 28 514 zł