Deklaracje skarbowe

09:45:00

Z deklaracjami skarbowymi powinien zaznajomić się każdy przedsiębiorca. Warto wiedzieć w jakich sytuacjach oraz terminie należy złożyć daną dekretację, aby uniknąć konsekwencji prawnych za niedopełnienie tego obowiązku.

 • PIT-16
Deklaracja przeznaczona dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej. Formularz składany jest do 20 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczęto stosowanie formy podatkowej lub z dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności.
 • PIT-16A
Wniosek w którym podatnik informuje o wysokości zapłaconej i odliczanej składce zdrowotnej. Formularz składa się po zakończeniu danego roku, do 31 stycznia roku następnego.
 • PIT-28
Zeznanie podatkowe w którym zawarte są informacje o osiągniętyj dochodzie, wysokości zastosowanych odliczeń od przychodów ewidencjonowanych. Formularz składany jest do 31 stycznia roku następnego.
 • PIT-36
Zeznanie podatkowe w którym wykazana jest wysokość osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym przeznaczony dla przedsiębiorców rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Formularz składany jest do 30 kwietnia roku następnego.
 • PIT-36L
Zeznanie podatkowe, które dotyczy wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym przeznaczone dla osób rozliczających się poprzez metodę stawki liniowej.
 • CIT-8
Zeznanie podatkowe składane przez osoby prawne, w którym informującą one o wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Zeznanie składane jest do końca 3 miesiąca roku kolejnego.
 • PIT-4R
Roczna deklaracja związana z zaliczkami pobranymi na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń. Formularz składa się do 31 stycznia roku następnego.
 • PIT-8AR
Roczna deklaracja dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego. Za dany rok formularz składa się do 31 stycznia roku następnego.
 • PIT-11
Informacja o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w danym roku podatkowym. Formularz składany jest końca lutego roku następnego, trzeba go złożyć w Urzędzie Skarbowym, jak i pracownikowi, którego deklaracja dotyczy.
 • PIT-40
Obliczenie rocznego podatku przez płatnika po wcześniej złożonym wniosku podatnika. Formularz składny się za dany rok podatkowy do końca lutego w roku następnym. Formularz przekazywany się zarówno do Urzędu Skarbowego jak i pracownikowi.
 • VAT-7
Deklaracja związana z podatkiem, który płaci się od towarów i usług. Formularz składa się do 25. dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc ubiegły.
 • VAT-10
Deklaracja związana z podatkiem, który płaci się od towarów i usług. Składają ją podatnicy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu. Formularz składany jest w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.
 • VAT-UE
Informacja dotyczącą dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych. Muszą ją składać podmioty rejestrowane jako podatnicy VAT-UE. Formularz składany jest za okresy miesięczne do 15 lub 25 dnia kolejnego miesiąca.