Kontrole Fiskusa

06:23:00

Resort finansów opublikował Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej obowiązujący w 2015 roku. Ukazuje on, że zaplanowane zostały szczegółowe kontrole firm w 12 dużych branżach. To wszystko dlatego, że aż ok. 90% strat budżetu państwa dotyczy podatku VAT.

Branże, z największych stopniem występowania nieprawidłowości:
 1. produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
 2. produkcja i obrót metalami oraz produktami metalowymi,
 3. produkcja i handel elektroniką.
 4. działalność agentów sprzedaży towarów,
 5. handel hurtowy pozostały,
 6. e-handel i usługi informatyczne,
 7. doradztwo i inne usługi niematerialne,
 8. transport i logistyka,
 9. recykling,
 10. nieruchomości,
 11. motoryzacja,
 12. paliwa,
Planowana kontrola ma na celu ujawnienie błędów podatkowych:
 • dokonywanie nierejestrowanej sprzedaży towarów i usług (bez kasy fiskalnej),
 • błędne określanie momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • odliczanie podatku naliczonego z Fa VAT zakupu, z których nie przysługiwało prawo do odliczenia,
 • niewykazywanie wszystkich przychodów, które podlegają opodatkowaniu,
 • ewidencjonowanie Faktur VAT zakupu, które nie mają związku z osiąganym przychodem,