Jakie podatki występują w Polsce?

00:47:00

Od dawna wiadomo, że aby zrozumieć i być obeznanym w polskim systemie podatkowym, potrzeba nie tylko cierpliwości, ale również jakichkolwiek podstaw wiedzy w tym temacie. System podatkowy w Polsce przewiduje podział podatków ze względu na różne kryteria.

I podział - ze względu na stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku:

  • podatki bezpośrednie, czyli ten, którym zostały obciążone dochody oraz majątek, mówi się o nim, że jest nieprzerzucalny i określa zdolność płatniczą danego podatnika (np. podatek dochodowy),
  • podatki pośrednie, czyli te, które stanowią część cen towarów i usług, są przerzucalne i nie określają zdolności płatniczej podatnika (np. VAT).

II podział – ze względu na podmiot podatku:
  • podatki centralne, czyli wszystkie te, które są odprowadzane bezpośrednio do budżetu państwa (np. podatek od towarów i usług, akcyzowy, ryczałt),
  • podatki lokalne, czyli wszystkie te, które zasilają budżet samorządów terytorialnych (np. podatek od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, rolny i leśny, od czynności cywilnoprawnych).

III podział – ze względu na przedmiot podatku:
  • podatki przychodowe, czyli to właśnie przychód stanowi przedmiot podatku (wartość brutto + koszty uzyskania przychodu),
  • podatki dochodowe, czyli przedmiot stanowi dochód, który jest różnicą pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania (np. PIT, CIT),
  • podatki obrotowe, czyli wszystkie te, które liczy się w oparciu o wielkość sprzedaży (np. VAT, akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych),
  • podatek majątkowy, czyli przedmiotem podatku jest majątek podatnika (podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, itp.).