Księgi rachunkowe

22:27:00

Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się za pomocą ksiąg rachunkowych. Wymogiem jest prowadzenie tych ksiąg w języku polskim oraz polskiej walucie.

Ustawa o rachunkowości wskazuje dzień otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych. Następuje on maksymalnie po 15 dniach od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. 

Księgi rachunkowe najlepiej prowadzić w siedzibie zarządu jednostki. Oczywiście nie jest to jedyne rozwiązanie, bo można także korzystać z pomocy innych jednostek (prowadzenie księgi rachunkowej poza siedzibą spółki).

W tego typu księdze muszą zostać zawarte wszelkie operacje gospodarcze, w zapisie których uwzględnić należy:

  • dokument potwierdzający istnienie operacji gospodarczej,
  • datę operacji gospodarczej,
  • kwotę dotycząca tej operacji,
  • treść operacji.
Dzięki poprawnemu prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zapewnia się rzetelny obraz jednostki gospodarczej oraz zyskuje możliwość dokonywania prawidłowych rozliczeń.