Formy opodatkowania

00:59:00


Prowadząc działalność gospodarczą zobowiązani jesteśmy do dokonania wyboru odnośnie formy opodatkowania w pierwszym miesiącu nowego roku podatkowego.

Podatnik może zdecydować pomiędzy:
- zasadami ogólnymi - opodatkowanie w skali podatkowej 18% i 32%,
- podatkiem liniowym - opodatkowanie według stawki 19%,
- ryczałtem ewidencjonowanym,
- kartą podatkową,
- podatkiem tonażowym.

Podatnicy działający w sektorze specjalnej produkcji rolnej mogą wybierać z:
- szacunkowych ustaleń na podstawie tabeli norm,
- zasad ogólnych tj. skala 18% i 32%,
- podatku liniowego.

Jednostki opodatkowane podatkiem od najmu rozliczane są poprzez:
- zasady ogólne, skala 18% i 32%,
- ryczałt ewidencjonowany- 8,5%.

W razie, gdy podatnik nie zdecyduje się na żaden z powyższych wariantów, wówczas zostanie opodatkowany podatkiem dochodowym zgodnie z aktualną skalą podatkową.