Skala podatkowa

00:36:00

W roku 2016 skala podatkowa nie uległa zmianie. Wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego była taka sama, jak w poprzednim roku i wynosiła 9% podstawy wymiaru, a odliczeniu od podatku podlegało 7,75% podstawy jej wymiaru.

Przedziały skali podatkowej to inaczej progi podatkowe. Określają wysokość stawki podatku, którym są opodatkowane dochody podatnika. Jeżeli próg zostanie przekroczony, to nadwyżka opodatkowana jest inną stawką.

Zaliczka na podatek od emerytur i rent w 2016 roku wynosiła:
- 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł,
- 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

Wyliczona kwota powinna zostać zmniejszona miesięcznie o kwotę 46,34 zł oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Oferowana przez nas obsługa księgowa firm udzieli Ci przydatnych porad podatkowych!