Księgowość dla spółek z o.o.

23:27:00

Jak wiadomo spółka z o.o. zobligowana jest do prowadzenia pełnej księgowości (zgodnej z ustawą o rachunkowości). Po zakończeniu roku obrotowego należy sporządzić sprawozdanie finansowe , które powinno zawierać:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacje dodatkowe.

Gotowe sprawozdanie składa się w Urzędzie Skarbowym i sądzie rejestrowym. Wymagane jest również prowadzenie raportu kasowego . Odzwierciedla on faktyczny stan gotówki w firmie.

Co daje prowadzenie pełnej księgowości?

Przede wszystkim możliwość zakładowego planu kont. Umożliwia to uzyskanie wielu szczegółowych informacji na temat różnego rodzaju wartości liczbowych w spółce.

W kwestii prowadzenia księgowości spółki warto skorzystać z pomocy, jaką oferują biura rachunkowe. Gwarantują one spokój przedsiębiorcom, gdyż powierzają oni sprawy księgowe specjalistom. Kolejnym plusem jest fakt uzyskania ewentualnego odszkodowania w przypadku popełnienia błędu.

Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu księgowości? 
Koniecznie do nas zadzwoń i skonsultuj się z ekspertami!