PODATKI

01:02:00

Na pojęcie podatku większość przedsiębiorców reaguje nerwowo. Praktycznie każdy z nas słyszał co nie co o podatkach. Dziś uporządkujemy sobie tę wiedzę.

Podatek to według definicji obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo. Podatek jest wydatkiem o charakterze powszechnym, przymusowym, bezzwrotnym i nieodpłatnym. Dotyczy on osób prawnych i osób fizycznych. Podatki wykorzystuje się w celu realizacji zadań publicznych.

Podatki podzielić możemy na:
- pośrednie - nakładane na przedmiot spożycia,
- bezpośrednie - nakładane są na dochód lub majątek podatnika.


Funkcje podatków:
- funkcja fiskalna - podatki stanowią główne źródło dochodów państwa i to dzięki nim możliwe jest finansowanie zadań publicznych,
- funkcja stymulacyjna - podatki wykorzystywane są przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych,
- funkcja redystrybucyjna - podatek jako instrument przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi.


Jak widać podatki pełnią bardzo istotną rolę w kwestii funkcjonowania państwa.