Publiczny rejestr podatników VAT

22:41:00

Planowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakładają
opublikowanie na stronie Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na bieżąco.

Wykaz będzie istotnym źródłem informacji pozwalających kontrolować podatników. Uczciwy podatnicy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Pozwoli to zmniejszyć ilość wyłudzeń VAT.

Wykaz zawierał będzie takie informacje jak:
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa podatnika,
  • adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby,
  • numery rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej - zgłoszonych w urzędzie skarbowym,
  • data: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

Zgodnie z projektem nie będzie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, została dokonana na rachunek bankowy kontrahenta inny niż zawarty w wykazie.