Jak dokumentować sprzedaż bezrachunkową

23:03:00

O sprzedaży rozrachunkowej mówimy w sytuacji transakcji, których stronami są: przedsiębiorca zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej oraz osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.


 A) z VAT W przypadku firm będących czynnymi płatnikami VAT występuje konieczność zapisywania transakcji w rejestrze VAT i przepisanie jej do KPiR – nie ma obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedaży.

W ewidencji bezrachunkowej ujmuje się tylko transakcje bez potwierdzenia ich zawarcia. Nie ujmuje się w nich więc transakcji, które są potwierdzone fakturą albo paragonem.

B) bez VAT

Jeśli przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowani na kasie i jest zwolniony z VAT może dokumentować sprzedaż na dwa sposoby:
- prowadzenie ewidencji sprzedaży i wprowadzanie przychodów do Księgi Przychodów i Rozchodów raz w miesiącu,
- wystawianie codziennie dowodu księgowego.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna zawierać 6 obowiązkowych elementów:

1. Kolejny numer w ewidencji.
2. Data sprzedaży.
3. Dane dotyczące nabywcy.
4. Wartość brutto.
5. Podsumowanie wartości przychodu z danego dnia.
6. Stawki podatku VAT. Ewidencji tej nie trzeba zgłaszać do US, należy jednak mieć na uwadze, że w razie kontroli urzędnicy mogą domagać się wglądu do niej.