Ulga podatkowa na Internet

00:23:00


Istnieje możliwość odliczenia wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ulga na internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Ulga ta powinna zostać sporządzona w załączniku PIT/O.Kto może korzystać? Podatnicy rozliczający się na deklaracjach:

  • PIT 28
  • PIT 37
  • PIT 36