Samozatrudnienie

22:58:00

Samozatrudnienie to forma zatrudnienia tożsama z prowadzeniem działalności gospodarczej. Polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w sposób ciągły, w celu zarobkowym we własnym imieniu. Dotyczy osób fizycznych, które ponoszą ryzyko związane z wykonywanym zleceniem, nie wykonują zadań na zlecenie podmiotu, który bierze odpowiedzialność za wykonywanie tych zadań oraz nie pracują pod kierownictwem takiej osoby.

Co ważne, samozatrudnienie nie oznacza obowiązku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, choć rozwiązanie to jest najczęściej stosowane. Do wyboru przedsiębiorcy są także spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego osobowe i kapitałowe.

Główna różnica pomiędzy etatem, a samozatrudnieniem ma charakter finansowy. Pracując na etat nie bierzesz odpowiedzialności za księgowość i rozliczenia. Samozatrudnienie z kolei zobowiązuje Cię do samodzielnego prowadzenia księgowości, odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i regulowania podatków.

Zalety samozatrudnienia:
- lepsze zarobki,
- duża swoboda działalności,
- realizacja własnych pomysłów,
- możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodów i podatku VAT.