Jak uzyskać urlop wychowawczy?

15:42:00

Urlop, w tym także wychowawczy jest uprawnieniem pracownika. Nie mogą z urlopu korzystać osoby wykonujące zlecenie, czy dzieło.

Przy urlopie wychowawczym pracowniczym ważne jest to, że:
- może o niego zawnioskować pracownik, który ma co najmniej sześciomiesięczny staż zatrudnienia do każdego wlicza się także okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców,
- ma być udzielony w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
- wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy,
- może być podzielony maksymalnie na 5 części,
- urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia,
- mogą równocześnie z niego korzystać oboje rodziców, a suma urlopów rodziców nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Aby uzyskać urlop wychowawczy, pracownik musi złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Termin to 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co ważne, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.