Zwrot podatku

09:12:00

Zeznanie podatkowe składane jest do Urzędu Skarbowego raz w ciągu roku podatkowego, przez każdego podatnika- osobę osiągającą dochód w związku z wykonywaną przez siebie pracą.

W deklaracji PIT wykazuje się osiągnięty w danym roku dochód, przychód oraz koszty uzyskania tego przychodu. Rozliczenie podatkowe może wykazać zwrot podatku od Urzędu Skarbowego ( nadpłata), albo należność wpłaty części podatku ( niedopłata). Nadpłata powstaje w wyniku wpłacenia przez podatnika w ciągu całego roku wyższych zaliczek niż wyniósł podatek należny.

O zwrot podatku mogą ubiegać się również uczniowie i studenci, którzy pracowali gdzieś dorywczo międzyczasie nauki, a ich dochód w ciągu roku podatkowego nie przekroczył 3091zł.

Zwrot wpłaconego podatku od US dla podatników, którym się on należy następuje w różnych okresach czasu. Termin wypłaty zależy od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Ważne jest, aby składać PIT możliwie jak najszybciej, a na pewno nie należy czekać z tym do ostatniego dnia wyznaczonego terminu na rozliczenie.

Zwrot nadpłaconego podatku przelewany jest na rachunek bankowy płatnika lub wypłacany w gotówce ( pieniądze na wskazany adres przynosi pracownik Poczty Polskiej – listonosz).