Uproszczona księgowość

03:15:00

Uproszczona księgowość to zestaw zasad gromadzenia danych finansowych nałożony przez władze skarbowe w celu określenia zobowiązań podatkowych małych przedsiębiorców. Głównym zadaniem uproszczonej księgowości jest obliczenie podatku.

Księgowość uproszczona jest to księgowość, którą mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro w walucie polskiej.

Księgowość w formie uproszczonej jest tania i prosta w stosowaniu, jednak dostarcza niewielu informacji przedsiębiorcom. Jest idealnym narzędziem księgowym dla małych i średnich firm w których dokonywana jest niewielka ilość operacji gospodarczych.

Trzy podstawowe formy, w jakich można rozliczać się za pomocą uproszczonej księgowości :

1.Ryczałt ewidencjonowany
2.Karta podatkowa
3. Księga Przychodów i Rozchodów