Obowiązek podatkowy w Polsce

11:09:00

W codziennym życiu nie zastanawiamy się i dogłębnie nie analizujemy przepisów prawa. Robimy to, tylko gdy życiowa sytuacja nas do tego zmusi. Zapewne wiele z nas spotkało się z terminem „ przymusowe świadczenia” i powstało wiele pytań. Czym są przymusowe świadczenia? Od czego trzeba je płacić? Kiedy i w jakiej wysokości?

Według Ordynacji Podatkowej jest to prywatna powinność przymusowej zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz państwa wynika z konkretnych zdarzeń. Dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.

Zdarzenia na które nałożony jest obowiązek podatkowy np.:
  • .uzyskanie dochodu → podatek dochodowy,
  • nabycie/ otrzymanie spadku → podatku od spadków i darowizn,
  • sprzedaż mieszkania → podatku od czynności cywilnoprawnych,