Obowiązek używania kas fiskalnych od 1 stycznia 2015 roku.

04:10:00

Ministerstwo finansów przedstawiło nowe rozporządzenie dotyczące obowiązku i zasad stosowania kas fiskalnych w firmach. Nowe rozporządzenie obowiązywało będzie w latach 2015-2016.

Od 1 stycznia 2015 roku kasę fiskalną muszą stosować podmioty, których obrót przekracza 20.000 zł. Oprócz tego do listy firm zobowiązanych do używania kas dodane zostały czynności i branże:
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
  • doradztwa podatkowego oraz usługi prawne,
  • usługi fryzjerskie, kosmetyczne oraz kosmetologiczne,
  • dostawy perfum i wód toaletowych,
  • usługi gastronomiczne,
  • naprawy samochodów, motocykli, motorowerów,
  • wymiany kół i opon w pojazdach,
  • dokonywania badań i przeglądów technicznych pojazdów,
Z nowym rokiem kasę fiskalną muszą stosować również podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy spełnione są warunki:
  • każde świadczenie usługi jest udokumentowane fakturą, zawierającą dane odbiorcy,
  • liczba świadczonych usług, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców tych usług była mniejsza niż 20.