Księgowość w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

00:14:00

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z bardzo prostych form prowadzenia księgowości w firmach, niestety nie dla wszystkich dostępną. Aby móc prowadzić księgowość w tej formie, trzeba spełnić liczne wymogi.

Księgowości w formie ryczałtu nie mogą prowadzić przedsiębiorcy otrzymujący przychody z:
- prowadzenia aptek,
- działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw,
- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
- prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów,
- świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
- produkcji lub sprzedaży towarów akcyzowych,
- produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, z wyjątkiem energii odnawialnej.

Przedsiębiorcy korzystający z ryczałt muszą spełnić wiele sporo dodatkowych warunków. Dotyczą one np. prowadzenia działalności ze współmałżonkiem lub świadczenia pracy na rzecz byłego pracownika.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza wcześniejszą publikacją "Najczęstsze błędy w samodzielnej księgowości".