Faktura korygująca

23:17:00

Jeżeli została wystawiona faktura z błędnymi danymi to wtedy konieczne jest sporządzenie faktury korygującej. Celem korekty jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura korygująca jest taka samo ważna jak klasyczna faktura. Należy ją wystawić w co najmniej 2 egzemplarzach (oryginał trafia w ręce nabywcy a kopia pozostaje u sprzedawcy).

Faktura korygująca jest wystawiona gdy:
  • stwierdzono błędne informacje dotyczące ceny, stawki lub kwoty;
  • udzielony został rabat po wystawieniu faktury pierwotnej;
  • został zwrócony towar lub kwota nienależna;
  • zwrócona została przedpłata, zadatek lub rata podlegająca opodatkowaniu;
  • podwyższono cenę;


Najlepiej, aby faktura korygująca była wystawiona zaraz po wystąpieniu przyczyny korekty.